Regulamin Konkursów

Regulamin konkursu na najlepszy sklep z żywnością ekologiczną 2013:

1. Organizatorem konkursu NA NAJLEPSZY SKLEP Z ŻYWNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ 2013 jest
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Produktów Ekologicznych ” Polska
Ekologia”, zwane dalej Stowarzyszeniem Polska Ekologia.
2. Konkurs będzie obejmować sklepy, w których asortymencie znajduje się żywność ekologiczna
zgłoszone do 9 listopada 2013 roku.
3. Konkurs będzie trwać od dnia 19 sierpnia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata 50 zł złotych na konto
Stowarzyszenia Polska Ekologia.
DANE DO PRZELEWU

OGÓLNOPOLSKIE STOW. PRZETWÓRCÓW I PROD. PRODUKTÓW EKOLOG.
POLSKA EKOLOGIA
UL.MIODOWA 14
00-246 WARSZAWA
Numer rachunku: 55 1050 1621 1000 0023 1116 4269
ING Bank Śląski

W tytule przelewu: Nazwa i adres sklepu z dopiskiem konkurs eko
5. Zgłoszenia proszę kierować na maila eko_smaki@wp.pl W treści maila zgłoszeniowego prosimy
podać nazwę i adres sklepu, max. 2 osoby zgłoszone do konkursu na ekosprzedawce oraz
potwierdzenie przelewu(np. plik PDF).
6. W odpowiedzi na maila zgłoszeniowego odsyłamy ankietę do uzupełnienia.
7. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach.
8. Zgłoszenia do pierwszego etapu konkursu oraz odpowiedzi na ankiety przyjmujemy do dnia 9
listopada2013r.
9. Do etapu finałowego przejdzie 10 najlepszych sklepów wybranych przez jury konkursu.
10. Listę sklepów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie ogłoszona 10 listopada 2013r.
11. Spośród 10 sklepów, które przejdą do etapu finałowego na facebooku
http://www.facebook.com/ZdrowaZywnoscToJestTo zostanie przeprowadzone głosowanie w
ankiecie.
12. Głosowanie na facebooku potrwa od 11 listopada do 27 listopada 2013r. Głosować można tylko
jeden raz, na jeden sklep, z jednego adresu IP.
Głosowanie polega na oddaniu głosu w ankiecie konkursowej na facebooku
http://www.facebook.com/ZdrowaZywnoscToJestTo na jeden spośród dziesięciu sklepów
kandydujących w konkursie na najlepszy sklep z żywnością ekologiczną.
Punktacja:
Za pierwsze miejsce w głosowaniu na facebooku – 10pkt
Za drugie miejsce w głosowaniu na facebooku – 9pkt
Za trzecie miejsce w głosowaniu na facebooku – 8pkt
Za czwarte miejsce w głosowaniu na facebooku – 7pkt
Za piąte miejsce w głosowaniu na facebooku – 6pkt
Za szóste miejsce w głosowaniu na facebooku – 5pkt
Za siódme miejsce w głosowaniu na facebooku – 4pkt
Za ósme miejsce w głosowaniu na facebooku – 3pkt
Za dziewiąte miejsce w głosowaniu na facebooku – 2pkt
Za dziesiąte miejsce w głosowaniu na facebooku – 1pkt
(głosownie na facebooku to 40% wyniku końcowego, mnożnik punktowy *0,4).
Dodatkowo jury przyzna punkty sklepom. Głosowanie jury odbędzie się na Ecofamily w Kielcach
2013r. 30 listopada 2013r. Jury będzie przyznawać punkty analogicznie, jak głosowanie na
facebooku. Głosowanie jury to 60% wyniku końcowego. Mnożnik
punktowy 0,6.
13. Wyniki drugiego etapu konkursu zostaną ogłoszone dnia 1 grudnia 2013 roku na Ecofamily w
Kielcach 2013
14. Sklepy, które otrzyma największą ilość punktów, suma punktów z głosowania na facebooku +
punkty przyznane przez jury. (do zdobycia maksimum 10pkt) otrzymają:
Nagrody
Miejsce I – Voucher o wartości 3000zł na zakupy w ZM Jasiołka, Voucher na 1000zł i stoisko o
powierzchni 6m2 na Ecofamily 2014 ufundują Targi Kielce S.A. oraz 50% zniżki na certyfikację
przez jednostkę certyfikującą Ekogwarancja PTRE
Miejsce II – Voucher o wartości 1500zł, 50% zniżki na certyfikację ufundowany przez
jednostkę certyfikującą Ekogwarancja PTRE oraz Voucher na stoisko o powierzchni 4,5m2 na
Ecofamily 2014 ufundują Targi Kielce S.A.
Miejsce III – Voucher o wartości 500zł na zakupy w Runoland, 50% zniżki na
certyfikację przez jednostkę certyfikującą Ekogwarancja PTRE oraz Voucher na stoisko o
powierzchni 4,5m2 na Ecofamily 2014 ufundują Targi Kielce S.A.

 

 

Regulamin konkursu na najlepszego eko-sprzedawcę 2013:

1. Organizatorem konkursu na Najlepszego eko-sprzedawcę 2013: Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Producentów i Przetwórców Produktów Ekologicznych ” Polska Ekologia”, zwane dalej
Stowarzyszeniem Polska Ekologia.
2. Konkurs skierowany jest do osób pracujących w sklepach z żywnością ekologiczną, które
nadeślą zgłoszenie do 9 listopada 2013 roku.
3. Konkurs trwać będzie od dnia 19 sierpnia 2013 roku do 30 listopada 2013 roku.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata 50 zł złotych na konto
Stowarzyszenia Polska Ekologia.
DANE DO PRZELEWU

OGÓLNOPOLSKIE STOW. PRZETWÓRCÓW I PROD. PRODUKTÓW EKOLOG.
POLSKA EKOLOGIA
UL.MIODOWA 14
00-246 WARSZAWA
Numer rachunku: 55 1050 1621 1000 0023 1116 4269
ING Bank Śląski

W tytule przelewu: Nazwa i adres sklepu z dopiskiem konkurs eko
5. Zgłoszenia proszę kierować mailem na adres eko_smaki@wp.pl W treści maila zgłoszeniowego
prosimy podać nazwę i adres sklepu, max. 2 osoby zgłoszone do konkursu na ekosprzedawce oraz
potwierdzenie przelewu(np. plik PDF).
6. W odpowiedzi na maila zgłoszeniowego odsyłamy ankietę do uzupełnienia.
7. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach.
8. Zgłoszenia do pierwszego etapu konkursu oraz odpowiedzi na ankiety przyjmujemy do dnia 9
listopada 2013r.
9. Do etapu finałowego przejdzie 10 najlepszych Ekosprzedawców wybranych przez jury konkursu.
10. Listę 10 Ekosprzedawców zakwalifikowanych do etapu finałowego zostanie ogłoszona 10
listopada 2013r. ,
11. Spośród 10 Ekosprzedawców, którzy przejdą do etapu finałowego na facebooku
http://www.facebook.com/ZdrowaZywnoscToJestTo zostanie przeprowadzone głosowanie w
ankiecie.
12. Głosowanie na facebooku potrwa od 11 listopada do 27 listopada 2013r. Głosować można tylko
jeden raz, na jednego Ekosprzedawce, z jednego adresu IP.
Głosowanie polega na oddaniu głosu w ankiecie konkursowej na facebooku
http://www.facebook.com/ZdrowaZywnoscToJestTo na jednego spośród dziesięciu
Ekosprzedawców kandydujących w konkursie na Najlepszego eko-sprzedawcę 2013
Punktacja:
Za pierwsze miejsce w głosowaniu na facebooku – 10pkt
Za drugie miejsce w głosowaniu na facebooku – 9pkt
Za trzecie miejsce w głosowaniu na facebooku – 8pkt
Za czwarte miejsce w głosowaniu na facebooku – 7pkt
Za piąte miejsce w głosowaniu na facebooku – 6pkt
Za szóste miejsce w głosowaniu na facebooku – 5pkt
Za siódme miejsce w głosowaniu na facebooku – 4pkt
Za ósme miejsce w głosowaniu na facebooku – 3pkt
Za dziewiąte miejsce w głosowaniu na facebooku – 2pkt
Za dziesiąte miejsce w głosowaniu na facebooku – 1pkt
(głosownie na facebooku to 40% wyniku końcowego, mnożnik punktowy *0,4).
Dodatkowo jury przyzna punkty Ekosprzedawcom. Głosowanie jury odbędzie się na Ecofamily
2013r. 30 listopada 2013r. Jury będzie przyznawać punkty analogicznie, jak głosowanie na
facebooku. Głosowanie jury to 60% wyniku końcowego. Mnożnik punktowy 0,6.
13. Wyniki drugiego etapu konkursu zostaną ogłoszone dnia 1 grudnia 2013 roku na Ecofamily
2013 w Kielcach
14. Ekosprzedawca, który otrzyma największą ilość punktów, suma punktów z głosowania na
facebooku + punkty przyznane przez jury. (do zdobycia maksimum 10pkt) otrzyma:
Nagroda
Miejsce I – Voucher o wartości 2500zł na wycieczkę – dla najlepszego Ekosprzedawcy 2013
– ufundowany przez Stowarzyszenie Polska Ekologia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *